14.09.2018 - INFORMACJA

Od dnia 12.09.2018 r. dokumentacja kadrowa przechowywana jest w archiwum pod adresem:

ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. z o.o.
Janikowo
ul. Ogrodowa 13A
62-006 Kobylnica
Tel. 61 815 07 61

Copyright © 2003-2007 PKS Lubliniec